Na današnji dan

21-4-1973.

Tagovi:
Sveti Josemaría razgovarao je s jednim sudionikom internacionalnog sveučilišnog kongresa koji se u to vrijeme odvijao u Rimu. O Sveučilištu je u intervjuu rekao: „Sveučilište treba svoje studente obrazovati tako da imaju osjećaj za služiti društvu, da svojim radom i aktivnostima promoviraju zajedničko dobro. Sveučilištarci bi trebali biti odgovorni građani sa zdravom brigom za probleme drugih ljudi i velikodušnog duha koji ih dovodi do toga da se s tim problemima suoče i da ih na najbolji način riješe. Na sveučilištima je zadaća da taj stav usade u svoje studente.“