Sveti Josemaría
Poruka

Sveta Krunica

Tagovi: Molitva, Samilost, Sveta Krunica, Djevica
Pomislite na primjer na vježbe pobožnosti koje su ukorijenjene među kršćanima, kao što je molitva svete Krunice. Crkva nas potiče na razmatranje tajni: da bi se našoj pameti i mislima zajedno s radošću, bolom i Marijinom slavom duboko usjekao divni Gospodinov primjer: njegovih trideset godina u prikrivenosti, tri godine njegove objave, njegove ponižavajuće Muke i njegovo slavno Uskrsnuće.
Prijatelji Božji, 299

Moćno oružje
Sveta je krunica moćno oružje. Upotrijebi ga s pouzdanjem i zadivit će te uspjeh.
Put, 558

Gaji živu pobožnost prema našoj Majci.
Ona zna odgovarati s nježnošću na po~asti
koje joj upravljamo.
Osim toga, ako svaki dan s duhom vjere i
ljubavi moliš Svetu Krunicu, Gospa će te brižno
povesti jako daleko putem do svoga Sina.
Brazda, 691

Prividna monotonija
Krunica je veoma uspješna za one koji kao
oružje primjenjuju razum i učenje. Budući
da ta prividna monotonija, kojom djeca mole svoju
Majku, u zazivanju Gospe uništava svaki zametak
taštine i oholosti.
Brazda, 474

“Bezgrešna Djevice, znam dobro da sam
bijedni siromah koji ne čini drugo nego
svaki dan uve}ava broj svojih grijeha... ” Tako, rekao
si mi nekidan, razgovaraš s našom Majkom.
I savjetovao sam ti sa sigurnošću da moliš Svetu
Krunicu: Blažena monotonija Zdravomarija koja
pročišćuje monotoniju tvojih grijeha!
Brazda, 475

Ostavljaš uvijek Krunicu za poslije i na
koncu je propustiš jer si pospan. – Ako
nemaš drugog vremena, moli je putom, da nitko
ne primijeti. Štoviše, pomoći će ti da budeš u Božjoj
prisutnosti.
Brazda, 478

Sveta Krunica. – Radosti, žalosti i slava iz života Djevice savijaju vijenac hvale, koje neprestano ponavljaju Anđeli i Sveti na Nebesima…, kao i oni koji ljube našu Majku ovdje na zemlji.
- Svakodnevno obavi ovu svetu pobožnost. Širi je dalje.
Kovačnica, 621

U toj isprepletenosti djelotvorne kršćanske vjere su usmene molitve kao dragulji: Bogu upućene riječi kao Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; ili krunica kojom hvalimo Boga i našu Majku Mariju; ili toliki drugi pobožni zazivi i molitve, koje su molili naša kršćanska braća odvajkada.
Prijatelji Božji, 248

Što je drugo Zdravo Marijo i Anđeo Gospodnji do li goruća hvala njezinom božanskom Materinstvu? Zatim je tu Sv. Krunica, divna vježba pobožnosti koju mi neće biti nikada teško preporučiti svim kršćanima: razumom i srcem uprisutnjujemo divne tajne iz Marijina života, koje uvijek iznova otkrivamo kao osnovne tajne naše vjere.
Prijatelji Božji, 290, 2