Tagovi: Ljubav prema Bogu
Dokument

Sve je veliko što se učini iz ljubavi

„Razmišljajte o činjenici da je jedna od glavnih karakteristika duha našeg Oca [svetog Josemarije] bilo čudesno pobjeđivanje samog sebe – u toliko velikom srcu, u duši koja je sezala tako visoko – u ljubavi i malim stvarima, svemu onome što bi primijetio samo učenik pun [...]
Tagovi: Álvaro del Portillo, Ljubav prema Bogu, Male stvari
Dokument

Raj zaljubljenih

Marta Brancatisano, spisateljica, razvila je nekoliko misli svetog Josemarije o braku i ljubavi Božjoj u svom članku „Raj zaljubljenih“, objavljenom u L’Osservatore Romano. „Učenja svetog Josmearije Escrive – objašnjava – pozivnica su za ponovo otkrivanje ljubavi u njezinoj punini, kao potpunog i živog ljudskog [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Brak, Kršćanski poziv
Film

Sve činiti za Boga

Ja sam Anna Riina, iz Finske sam i imam 25 godina. Trenutno u Rimu studiram teologiju, Povijest Crkve na Sveučilištu Svetoga Križa. Katolkinja sam tri i pol godine. Sada, kao katolkinja, jako sam sretna što mogu studirati u Rimu u katoličkom okružju i primati više [...]
Tagovi: Opus Dei, Prijateljstvo, Ljubav prema Bogu, Apostolat, Sakramentalna ispovijed, Bog, Vjera, Posao, Jedinstvo života, Nutarnji život, Kreposti, Josemaria Escriva
Dokument

Želja za Bogom

Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu. Psalam, 84, 3 Pusti da ti duša izgara od želja… Želja za ljubavlju, odricanjem, svetošću, Nebom… Nemoj se zadržavati u razmišljanju hoćeš li doživjeti taj dan da ih [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Duh sveti, Svetost
Dokument

Reci mu - na ti - da ga voliš

Otpočini u božanskom sinovstvu. Bog je jedan Otac – tvoj Otac! – pun nježnosti, bezgranične ljubavi. Često ga zovi Ocem, i reci Mu – na ti – da ga voliš, da ga silno voliš!: da si ponosan i osjećaš se snažnim jer si njegovo dijete. Kovačnica, [...]
Tagovi: Ljubav, Ljubav prema Bogu, Povjerenje, Razmatrati, Božansko sinovstvo, Molitva
Svjedočanstvo

Razgovor s Rosaliom Lopez

Dok radiš, reci mu da ga voliš Rosalia Lopez živjela je u Rimu od 1946.g., a došla je na poziv svetog Josemarije. Odlučila se pridružiti Opusu Dei jedva nekoliko mjeseci ranije dok je radila u odjelu za dobavljanje hrane ili „administraciji“ prvog studentskog doma [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Vjera, Molitva, Papa, Osobnost, Prisutnost Božja, Služenje, Posao, Administracija, numerarija pomoćnica
Dokument

Boriti se za ljubav

Mons. Jaime Fuentes rođen je u Montevideu, Urugvaj, novinarstvo je studirao na Sveučilištu Navarra, doktorirao je i teologiju na istom Sveučilištu. 1967., dok je bio mladić, preselio se u Rim, gdje je živio u istoj kući u kojoj je živio i sveti St Josemaria Escriva. [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Asketska borba, Svetost, Josemaria Escriva
Dokument

Presveto Srce Isusovo

Neizmjerno blago U srcu svoga Sina darovao nam je Bog Otac infinitos dilectionis thesauros (zborna na blagdan presvetog Srca Isusova), neizmjerno blago ljubavi, milosr|a i pažnje. Ako želimo sigurno znati da nas Bog ljubi – ne samo da uslišava naše molitve, nego ih ispunjava prije nego što su izrečene dostaje da [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Isus Krist
Dokument

Činiti druge sretnima

Gospodin je na Križu i govori: Ja patim da bi ljudi, moja braća, bili sretni, ne samo u Nebu, nego isto tako – u granicama mogućeg – na zemlji, ako budu podložni Presvetoj Volji Oca mog nebeskog. Kovačnica 275 Apostolat, za kojim obični kršćanin ima veliku potrebu, ne [...]
Tagovi: Radost, Svećenička duša, Prijateljstvo, Ljubav prema Bogu, Apostolat
Dokument

Razumijeti

Logika razgovora Ljubav se sastoji više u razumijevanju nego u davanju. Zato uvijek traži ispriku za svoje bližnje, makar ti je dužnost suditi. Isprika se uvijek nađe. Put, 463 Ljubav prema dušama, poradi Boga, čini da zavolimo sve ljude, da ih razumijemo, opravdamo, oprostimo… Moramo takvu ljubav imati koja [...]
Tagovi: Ljubav prema Bogu, Milosrđe, Razumijevanje